Klinische relevantie van axillary reverse mapping (ARM) bij de behandeling van patiënten met een mammacarcinoom


Dit betreft een vervolgstudie om erachter te komen of het sparen van de armklieren leidt tot een vermindering van lymfe-oedeem.

Borstkankerpatiënten die een operatie ondergaan waarbij de lymfeklieren in de oksel worden verwijderd, kunnen te maken krijgen met het optreden van secundair lymfe-oedeem in de arm. Door beschadiging van de lymfebanen kan bij hen het lymfevocht niet goed worden afgevoerd. Sommige lymfeklieren die bij de arm horen blijken op een plaats in de oksel te zitten die volledig wordt verwijderd bij een standaard okselklierdissectie (level I-II). Het sparen van deze klieren bij de okselklierdissectie zou een reductie kunnen geven van de kans op het optreden van lymfoedeem en de daarmee samenhangende klachten.

In een pilotstudie, verricht in het Amphia ziekenhuis in Breda, is gebleken dat deze armklieren met behulp van blauwe kleurstof (geïnjecteerd in de bovenarm) goed kunnen worden opgespoord. Deze techniek heet axillary reverse mapping (ARM).

Om erachter te komen of het sparen van de armklieren daadwerkelijk leidt tot een vermindering van lymfe-oedeem is deze vervolgstudie opgezet. In de studie zullen patiënten worden gerandomiseerd tussen standaard okselklierdissectie en okselklierdissectie waarbij de armklieren gespaard worden. Zowel voor de operatie als na de operatie zullen er onderzoeken worden verricht om de aan- of afwezigheid van lymfe-oedeem en de ernst ervan te meten.

Als blijkt dat axillary reverse mapping de kans op lymfoedeem daadwerkelijk vermindert, kan deze chirurgische techniek voor een groot aantal borstkankerpatiënten bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.

Neemt u deel aan dit onderzoek?

Dan vindt u, na inloggen, veel uitgebreide informatie op de patiëntinformatie-pagina.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de onderzoekers via de contactpagina.